Personal and academic blog. Explores the borderlands between rhetoric, politics and intelligence.

20.2.09

International terrorisme og kontraterrorisme

Jeg har tidligere prøvet mig med kurser of forelæsningrækker på Folkeuniversitetet. Nu bliver det til noget med et kursus om International terrorism og kontraterrorisme. Det bliver sjovt!:

International terrorisme og kontraterrorisme(forelæsningsrække)

Ved forskningskoordinator, ph.d. Flemming Splidsboel Hansen og cand.mag., MA Nis Leerskov Mathiesen.

Forelæsningsrækken har to formål. Det første er at bibringe deltagerne en
forståelse af den internationale terrorismes baggrund, udvikling og nuværende
væsen. Terrorismen har været blandt os i et par tusinde år, og den vil
naturligvis ikke forsvinde igen. Tværtimod synes den inden for de seneste par
årtier at have udviklet sig i en meget voldsom retning. Blandt årsagerne er
ændringer i teknologi og kommunikation, men der har muligvis også været en
idemæssig radikalisering, som gør, at de moderne "superterrorister" forsøger
at gøre så megen skade som muligt.
Det andet formål er at drøfte de værktøjer, som er nødvendige for at kunne
tage stilling til forskellige former for kontraterrorisme. Hvis vi i dag står
over for "superterrorister", er det måske på tide, at vi tager nye og
skrappere metoder i brug for at forsvare os selv. Ønsket om sikkerhed har
fået de fleste stater til at begrænse den enkelte borgers frihed. Men hvor
langt skal vi egentligt gå?
1. Hvad er terrorisme? (FSH)
2. Terroristernes mål og midler (NLM).
3. Kontraterrorisme (FSH).
4. Terrorindustrien (NLM).
5. Et kig ind i fremtiden (NLM/FSH).

Labels: ,